Wykresy

Notowania USDCHF

USDCHF: 0.90782 (2020.10.23 09:20:56)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCHF i przedział czasowy to 1 tydzień