Wykresy

Notowania USDCHF

USDCHF: 0.89145 (2021.01.15 23:43:00)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCHF i przedział czasowy to 1 tydzień