Wykresy

Notowania USDCHF

USDCHF: 0.96806 (2020.01.20 04:11:59)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCHF i przedział czasowy to 1 tydzień