Wykresy

Notowania USDCHF

USDCHF: 0.91864 (2021.04.16 15:12:57)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCHF i przedział czasowy to 1 tydzień