Wykresy

Notowania USDCHF

USDCHF: 0.92386 (2020.09.23 23:36:59)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCHF i przedział czasowy to 5 min