Wykresy

Notowania USDCHF

USDCHF: 0.91995 (2021.04.16 23:42:52)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCHF i przedział czasowy to 5 min