Wykresy

Notowania USDCHF

USDCHF: 0.94047 (2020.07.15 05:56:42)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCHF i przedział czasowy to 5 min