Wykresy

Notowania USDCHF

USDCHF: 0.8946 (2020.12.03 00:33:58)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCHF i przedział czasowy to 5 min