Wykresy

Notowania USDCHF

USDCHF: 0.9157 (2020.08.04 14:48:56)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCHF i przedział czasowy to 1 godzina