Wykresy

Notowania USDCHF

USDCHF: 0.90081 (2021.05.07 23:43:01)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCHF i przedział czasowy to 1 godzina