Wykresy

Notowania USDCHF

USDCHF: 0.90003 (2020.12.02 08:42:58)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCHF i przedział czasowy to 1 godzina