Wykresy

Notowania USDJPY

USDJPY: 105.585 (2020.09.25 23:43:01)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDJPY i przedział czasowy to 1 dzień