Wykresy

Notowania USDJPY

USDJPY: 106.943 (2020.07.10 08:43:57)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDJPY i przedział czasowy to 1 dzień