Wykresy

Notowania USDJPY

USDJPY: 103.594 (2021.01.20 20:39:52)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDJPY i przedział czasowy to 1 dzień