Wykresy

Notowania USDJPY

USDJPY: 109.02 (2020.01.29 11:57:01)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDJPY i przedział czasowy to 5 min