Wykresy

Notowania USDJPY

USDJPY: 106.612 (2020.08.14 23:42:44)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDJPY i przedział czasowy to 5 min