Wykresy

Notowania USDJPY

USDJPY: 109.367 (2021.05.14 23:42:27)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDJPY i przedział czasowy to 5 min