Wykresy

Notowania USDJPY

USDJPY: 104.065 (2020.11.27 23:42:51)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDJPY i przedział czasowy to 5 min