Bank Transfer

Przelew bankowy to rodzaj transakcji płatniczej, w której jeden bank wydaje zlecenie płatnicze innemu bankowi, aby przekazać pewną sumę pieniędzy pomiędzy dwoma rachunkami bankowymi, określonymi w zleceniu. Czas realizacji przelewu bankowego - do 5 dni roboczych. Możesz wpłacać środki na swoje konto handlowe za pośrednictwem przelewu bankowego korzystając ze specjalnego formularza w Koncie Osobistym.

Wpłata

  • Waluta konta: USD / EUR
  • Opłata za wpłatę: 0%   
  • Czas wykonania: do 5 bankowych dni
  • Kwota wpłaty: od 500 USD

Wypłata

  • Waluta konta: USD / EUR
  • Opłata za wypłatę: do 45 EUR
  • Czas wykonania: do 5 bankowych dni
  • Kwota wypłaty: od 300 EUR