Bonus klasyczny - Warunki programu

 1. Postanowienia ogólne
  1. Klasyczny bonus (zwany dalej Bonusem) jest bonusem depozytowym, który stanowi procent wpłaconej kwoty i może zostać odebrany, gdy klient zasili swoje konto za pośrednictwem automatycznego systemu dokonywania wpłat w swoim Obszarze Członkowskim.
  2. Klient może wybrać kwotę bonusu: 25%, 50%, 100% lub 120%.
  3. Bonus można otrzymać po wpłaceniu środków na konta cent lub standard w MetaTrader 4/MetaTrader 5. 
  4. Nie można otrzymać Bonusu na koncie, na którym już znajduje się bonus Profit Share.
  5. Bonus zostaje przekazany na konto klienta automatycznie z chwilą, gdy ten zasili swoje konto handlowe, lecz tylko w wypadku dokonania wyboru przez klienta Bonusu podczas wypełniania formularza depozytowego.
  6. Bonus można odebrać tylko w przypadku dokonania przez klienta wpłaty poprzez system automatycznego wpłacania w swoim Obszarze Członkowskim, inne sposoby dokonywania wpłat nie uczestniczą w tym programie.
  7. Maksymalną aktywną kwotą bonusów, będących własnością tego samego klienta jest:
   • do 50 000 USD / 50 000 EUR / 39 000 ZŁOTO

   Dla klientów, którzy nie przeszli całkowitej weryfikacji, ograniczenia są większe.

  8. Maksymalna liczba bonusów na jednym koncie wynosi 20, a na wszystkich kontach w jednym Obszarze Członkowskim – 100.
  9. Program bonusowy oznacza brak ograniczeń co do całkowitej kwoty na kontach bonusowych i operacjach bonusowych.
  10. Nie ma ograniczeń dla prowizji partnerskich na kontach bonusowych.
  11. Program bonusowy "Bonus klasyczny" jest niedostępny dla klientów z Malezji.
 2. Korzystanie z bonusu
  1. W przypadku, gdy klient posiada aktywne bonusy na swoim koncie, wszystkie jego środki są podzielone na dwie części: własne środki klienta i środki bonusowe. Własne środki klienta składają się z wpłat i wypłat (z wyjątkiem bonusów), oraz z dochodu jaki uzyskuje w handlu korzystając z tych środków.

   Kwota bonusowa jest ustalona na podstawie sumy wszystkich aktywnych bonusów na koncie klienta.

   Klient może używać w handlu własnych środków bez ograniczeń. Środków bonusowych nie można używać w przypadku twz. "drawdown" (obsunięcia kapitału), zostaną one usunięte z konta kiedy kapitał wyniesie mniej niż suma wszystkich aktywnych bonusów.

   Przykład

   Wpłacileś 5 000 USD na swoje konto handlowe i odebrałeś bonus w wysokości 2 500 USD (50%). Jeśli kapitał jest mniejszy od 2 500 USD, bonus zostanie usunięty z konta.

  2. Podsumowanie dotyczące twoich bonusów, jak też kwotę kapitału na twoim koncie po usunięciu z niego bonusów, można znaleźć:
   1. W części "Dodatkowe środki" twojego Obszaru Członkowskiego.
   2. W zakładce "Dodatkowe środki" na platformie internetowej WebTrader RoboForex.
 3. Wypłata środków z kont z aktywnymi bonusami
  1. Dopóki nie zostaną spełnione wymagania dotyczące wolumenu obrotu, środki bonusowe będą zablokowane na koncie wraz z wpłaconą kwotą.
  2. Do momentu spełnienia wymagań dotyczących wolumenu obrotu, klient może wypłacić z rachunku tylko dostępny zysk, który jest obliczany na podstawie Free Margin (wolnych środków) na koncie, według następującego wzoru:

   <Dochód dostępny do wypłacenia> = <Free Margin> - <Całkowita suma wszystkich aktywnych bonusów> - <Całkowita suma wpłat, na które przekazano bonusy>

   Przykład

   Wpłaciłeś 5 000 USD na swoje konto handlowe, otrzymując bonus w wysokości 2 500 USD (50%). Od tego momentu Twój zysk z zamkniętych transakcji wynosi 250 USD (w przypadku, gdy nie masz otwartych pozycji na swoim koncie). Zgodnie z warunkami programu bonusowego, możesz wypłacić nie więcej niż 250 USD (twój zysk) bez anulowania bonusu.

  3. W przypadku gdyby na koncie znajdowała się pozycja otwarta, Free Margin może się różnić od kapitału na koncie.
 4. Spełnienie wymagań, anulowanie i wycofanie
  1. Wpłacone kwoty i otrzymane bonusy zostaną zablokowane i dostępne do wypłacenia tylko po dokonaniu przez klienta wymaganego wolumenu obrotu (w standardowych lotach) w wysokości:

   <Liczba lotów> = <Kwota bonusu w USD *> / 2

   * - W razie, gdy klient dokonuje wpłat na konto w innej walucie, wymiana na USD zostanie dokonana zgodnie z wewnętrznym kursem wymiany walutowej firmy.

   Przykład

   Otrzymałeś bonus w wysokośći 300 USD na swoje konto Pro-Strandard na platformie MT4. Aby dokonać wypłaty, należy wykonać wolumen obrotu w wysokości 300 USD / 2 = 150 lotów (tylko przy transakcjach zamkniętych). A 1 standardowy lot równa się 100 lotów dla kont ProCent

  2. Obliczając wolumen obrotu dla spełnienia wymagań programu bonusowego, bierzemy pod uwagę transakcje dla wszystkich dostępnych par walutowych i metali, które zostały otwarte i zamknięte po otrzymaniu Bonusu.
  3. Wszystkie bonusy zostaną automatycznie usunięte z twojego konta w chwili nastąpienia Stop Out.
  4. Klient ma prawo anulować bonus. W tym celu należy wypłacić środki własne z konta bez żadnych ograniczeń, a bonus zostanie usunięty z konta.

  Prosimy zauważyć , że najistotniejszym warunkiem oferty jest prawo RoboForex do nie przyznania klientowi bonusu, lub anulowanie wszystkich środków bonusowych bez podawania przyczyn i/lub wcześniejszego powiadomienia.

Przykłady obliczania

 1. Przykład obliczenia kwoty dostępnej do wyplaty przy jednorazowej wpłacie i jednym bonusie (anulacji bonusu).

  Wpłaciłeś 1 000 USD na swoje konto i otrzymałeś bonus w wysokośći 200 USD (20%). Całkowite saldo konta wynosi 1 200 USD. Na razie nie możesz nic wypłacić ze swojego konta, ponieważ zarówno kwota wpłacona jak i wpłacony bonus są zablokowane.

  Potem wykonałeś kilka operacji handlowych i uzyskałeś dochód w wysokości 500 USD. Jeśli wymagania programu nie zostały spełnione, kwota dostępna do wypłacenia to 500 USD.

  Jeśli dokonałeś anulacji bonusu, kwota dostępna do wypłacenia to 1 000 USD (kwota wpłacona) oraz 500 USD.

 2. Przykład obliczenia kwoty dostępnej do wypłaty przy jednej wpłacie wraz z odebranym bonusem (stratny wynik handlu, anulacja bonusu).

  Na swoje konto handlowe wpłaciłeś 1000 USD i otrzymałeś bonus w wysokości 500 USD (50%). Całkowita kwota na saldzie wynosi 1 500 USD. Na tę chwilę nie możesz nic wypłacić ze swojego konta, ponieważ zarówno twoje wpłacone środki jak i środki z bonusu są zablokowane.

  Po kilku operacjach handlowych twój dochód jest negatywny (strata), poniesiona strata na koncie to 300 USD. Twoje saldo na koncie wynosi 1 200 USD. W przypadku anulacji bonusu zostanie on usunięty z twojego konta (500 USD), a kwota dostępna do wypłaty wyniesie 700 USD.