Promo Margin

Promo Margin dla klientów RoboForex

Uwaga! Promo Margin jest przyznawane wyłącznie istniejącym klientom RoboForex, wedle uznania firma.

Środki "Promo Margin" są dostępne na kontach ProCent i Pro, na platformach MT4/MT5.

Warunki korzystania z Promo Marign

  1. Klient ma prawo anulować otrzymane środki Promo Margin w dowolnym momencie.

  2. Podczas tzw. "drawdown", własne środki klienta zostaną wycofane w pierwszej kolejności, wliczając w to sytuację, gdy środki te zostały wpłacone po otrzymaniu Promo Margin.

    Przykład: wpłaciłeś 1 000 centów na swoje konto i otrzymałeś 1 500 centów, jako Promo Margin. Rezultat handlu to -500 centów. Zgodnie z zasadami programu, suma dostępna do wypłaty będzie wynosić 500 centów, czyli własne środki klienta minus zysk.

  3. Gdy nastąpi Stop Out, pełna kwota środków Promo Margin zostanie wycofana z konta klienta.

Prosimy zauważyć, że firma RoboForex zastrzega sobie prawo, aby odmówić przyznania Promo Margin lub wycofać dostarczony wcześniej Promo Margin, jak również unieważnić (anulować) wszystkie transakcje wykonane przy użyciu środków Promo Margin. Uznaje się, że klient wyraża zgodę na ten warunek już od chwili, gdy środki Promo Margin zostaną przesłane na jego/jej konto handlowe.