Warunki programu

 1. Postanowienia ogólne

  1. W programie może uczestniczyć każdy klient, który ma rzeczywiste konto handlowe w RoboForex.
  2. Zwiększona dźwignia (1:2000) jest dostępna na kontach cent i standard w MT4/MT5, w tym na kontach CopyFX.
  3. Zwiększona dźwignia jest dostępna wyłącznie dla klientów jeśli kapitał na ich koncie nie przekracza 5 000 USD lub odpowiednika tej kwoty w walucie konta.
  4. W przypadku, gdy kapitał na rachunku handlowym o zwiększonej dźwigni finansowej przekroczy kwotę określoną powyżej, dźwignia zostanie automatycznie obniżona do 1: 1000. Po zmniejszeniu kapitału do kwoty określonej powyżej, klient może ponownie wybrać podwyższoną dźwignię w swoim Obszarze Członkowskim.
  5. Dla kont rzeczywistych, od godz. 23:00 (EET) w piątek do 1:00 w sobotę (EET):
   • 5.1 Podwyższona dźwignia dla wszystkich kont jest automatycznie obniżona do 1:1000.
   • 5.2 Klienci RoboForex nie mogą zmienić swojej zwykłej dźwigni na podwyższoną.
   • 5.3 Klienci nie mogą rejestrować nowych kont z podwyższoną dźwignią.
   • 5.4 Po 1:00 (EET) w sobotę dźwignia jest automatycznie przywracana do poprzedniej wartości.
  6. Najistotniejszym warunkiem programu jest prawo RoboForex do odmowy klientowi podwyższenia dźwigni finansowej bez podawania przyczyn i/lub wcześniejszego powiadomienia.