Index of the alternative cryptocurrencies

Account typePro-Standard
SymbolCrypto.ALT
NazwaIndex of the alternative cryptocurrencies
Wielkość 1 punkta (pip)0.1
Rozmiar 1 lota1
Średni spread (w punktach)95.8
Dochód brokera (w pipsach)26.5
Dochód brokera za lot, USD2.65
Swap short (%)-20
Swap long (%)-20
Stała dźwignia1:50
Hedging marża50%
Minimalna ugoda (lot)0.01
Minimalny krok (lot)0.01
The minimum price change0.01
Czas handlu00:00-24:00
Term currencyUSD
3-days swapFriday