Tài trợ cho đội bóng đá Cảnh sát Limassol

Tập đoàn RoboForex là nhà tài trợ chính thức của đội bóng đá thuộc Cục Cảnh sát Limassol (A.E.A.K). Hợp tác với Cục Cảnh sát là dấu hiệu khác cho thấy hoạt động của Công ty là hoàn toàn minh bạch và RoboForex nỗ lực hoạt động một cách trung thực và hợp pháp trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội hiện đại.

Đội bóng IPA Limassol (A.E.A.K) được thành lập năm 2011 để tham gia giải đấu bóng đá từ thiện. Đội bao gồm các vận động viên nghiệp dư, những người chơi bóng vào các buổi tối để giảm căng thẳng và tìm cách mới để tự hoàn thành ước nguyện.

Thành tích của đội A.E.A.K:

Vị trí thứ 2

Giải đấu của
Cơ quan chính phủ Cộng hòa Síp

Vị trí thứ 1

Giải đấu
Cảnh sát Hữu nghị