Có thể thay đổi đồng tiền tài khoản của tôi không?

Không. Nhưng bạn có thể mở tài khoản mới bằng USD, EUR, CNY, và VÀNG.