Tiền của tôi được bảo vệ khỏi trộm cắp trong dịch vụ Tài khoản Live bằng cách nào?

Để rút tiền khỏi dịch vụ Tài khoản Live, có hệ thống bảo vệ 3 cấp.

  1. Ủy quyền. Để rút tiền, khách hàng cần biết tên đăng nhập và mật khẩu từ "Tài khoản Live".
  2. Khi đăng ký rút tiền, khách hàng phải nêu rõ mật khẩu cho tài khoản giao dịch MT4 của mình.
  3. Cần phải xác nhận đăng ký đã gửi bằng cách nhập mã bảo mật mà khách hàng nhận được trên email của họ sau khi kích hoạt ứng dụng. Địa chỉ email được nêu rõ bởi khách hàng trong đăng ký tài khoản.