Tôi có thể thay đổi đòn bẩy bằng cách nào?

Vào phần "Tài khoản Live" trong Khu vực Thành viên và nhấp vào "Thay đổi đòn bẩy". Đòn bẩy có thể được thay đổi chỉ khi không có vị thế mở nào trên tài khoản.