Khu vực Thành viên là gì? Nó nhằm mục đích gì? Dịch vụ

"Khu vực Thành viên" là cách thuận tiện và an toàn để quản lý các tài khoản của bạn. Trong Khu vực Thành viên của mình, bạn có thể mở các tài khoản giao dịch, đọc thông tin chi tiết về hoạt động của bạn, xem hoặc thay đổi thông tin cá nhân đã nêu rõ trong quá trình đăng ký, thực hiện chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản của mình mà không có bất kỳ khoản hoa hồng nào, tìm thông tin về ưu đãi khuyến mãi, và xem các tài nguyên đào tạo của chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn về Khu vực trên trang "Khu vực Thành viên" .