Tôi có thể đăng ký Khu vực Thành viên bằng cách nào?

Để đăng ký Khu vực Thành viên mới, bạn phải truy cập trang đăng ký. Sau đó nhập địa chỉ email, tên đầy đủ, số điện thoại di động, và nhấp vào "Nhận mã xác nhận thông qua SMS hoặc Email". Sau khi nhận được mã, hãy nhập nó vào trường được yêu cầu và đăng nhập Khu vực Thành viên của bạn.