Tôi cần làm gì trong trường hợp tôi không nhận được email với mã xác nhận?

Liên hệ với Nhóm Hỗ trợ Trực tuyến của chúng tôi nếu bạn chưa nhận được email với mã xác nhận hoặc không có quyền truy cập địa chỉ email được nêu rõ.