Tôi có thể thay đổi mật khẩu tài khoản của mình bằng cách nào?

Vào phần "Tài khoản Live" trong Khu vực Thành viên của bạn và nhấp vào "Thay đổi mật khẩu". Để thay đổi mật khẩu, bạn sẽ phải nhập mật khẩu mới và xác nhận nó.