Làm thế nào để bật hoặc tắt thông báo đẩy di động?

Thông báo đẩy có thể được quản lý trên trang "Đăng ký nhận thông báo đẩy" thuộc Khu vực Thành viên của bạn. Để bật thông báo đẩy, hãy tick vào ô và nhấp vào "Lưu". Để tắt chúng, hãy bỏ tick ô và nhấp vào "Lưu".

Để nhận thông báo đẩy, bạn cần cài đặt phiên bản dành cho di dộng của phần mềm đầu cuối MetaTrader 5 trên điện thoại thông minh hoạc máy tính bảng.