Tôi có thể mở tài khoản bằng cách nào?

Tài khoản giao dịch mới tại RoboForex có thể được mở bằng vài bước đơn giản:

  1. Đăng ký Khu vực Thành viên.
    Khu vực Thành viên là không gian mạng để quản lý tài khoản, tiền, và đầu tư của bạn.
  2. Đến trang "Tài khoản Live" trong phần đầu tiên trong Khu vực Thành viên của bạn.
  3. Chọn thông số phù hợp và loại cho tài khoản mới của bạn.
  4. Nhấp vào "Xác nhận".

Bạn có thể tìm thấy mô tả chi tiết về loại tài khoản sẵn có tại Công ty trên trang "Tài khoản giao dịch".

Ngoài ra, chúng tôi đã tạo hướng dẫn chi tiết cho khách hàng đăng ký mới khi họ mở tài khoản giao dịch về cách chọn thông số phù hợp nhất với kinh nghiệm và phong cách giao dịch của họ. Bạn có thể tìm thấy những hướng dẫn này trên trang "Cách mở tài khoản".