Tôi có thể xem thông tin gì mà không cần đóng cửa sổ phần mềm đầu cuối?

Bạn có thể thực hiện các thao tác sau mà không cần đóng cửa sổ phần mềm đầu cuối WebTrader của RoboForex:

  1. Nạp tiền cho tài khoản hoạt động của bạn (menu "Tài khoản", menu phụ "Nạp tiền").
  2. Xem tin tức Công ty (menu "Thông tin", trang "Tin tức công ty").
  3. Đọc đánh giá phân tích từ các chuyên gia hàng đầu của Công ty (menu "Thông tin", trang "Phân tích kỹ thuật & dự báo forex").
  4. Khám phá Lịch sự kiện kinh tế (menu "Thông tin", trang "Lịch sự kiện kinh tế").

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp cho tất cả nhà giao dịch mới bắt đầu chuyến tham quan đặc biệt mô tả nền tảng và phổ biến cách giao dịch trên Forex sử dụng WebTrader.