Thưởng Chào mừng 30 USD

  1. Tôi có thể nhận Thưởng Chào mừng 30 USD bằng cách nào?
  2. Tôi đã hoàn thành tất cả điều kiện của chương trình "Thưởng Chào mừng 30 USD". Khi nào tôi có thể nhận được thưởng?
  3. Tại sao trường nhập mã Thưởng Chào mừng 30 USD không hiển thị trong Khu vực Thành viên của tôi?
  4. Tôi đã nhập mã Thưởng Chào mừng 30 USD, nhưng tiền thưởng vẫn chưa được chuyển vào tài khoản của tôi. Tại sao?
  5. Tôi vẫn chưa nhận được mã xác nhận. Tôi cần làm gì?
  6. Mã xác nhận có hiệu lực trong bao lâu?
  7. Tôi có thể rút tiền thưởng nhận được trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi "Thưởng Chào mừng 30 USD" khỏi tài khoản không?
  8. Tôi có thể rút lợi nhuận nhận được khi giao dịch bằng tiền thưởng nhận được trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi không?
  9. Có bất kỳ hạn chế nào được áp dụng cho các hoạt động giao dịch sử dụng tiền thưởng không?
  10. Tiền thưởng có bị xóa khỏi tài khoản do không hoạt động không?

Hỏi

Chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ sớm trả lời câu hỏi của bạn.