Tin tức của RoboForex 

Thứ Năm, ngày 20 tháng 12 năm 2018

RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (Vào ngày nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới)

Lịch giao dịch sẽ được thay đổi do ngày nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới từ ngày 24/12/2018 đến ngày 02/01/2019.
Thứ Hai, ngày 22 tháng 10 năm 2018

Thay đổi về lịch giao dịch (Chuyển trở lại Giờ Tiêu chuẩn)

Lịch giao dịch sẽ được thay đổi do việc chuyển trở lại Giờ Tiêu chuẩn.
Thứ Năm, ngày 21 tháng 6 năm 2018

RoboForex: changes in trading conditions for the Turkish Lira instruments (Elections in Turkey)

Trading conditions for the TYR instruments will be changed due to the elections in Turkey.