RoboForex: thay đổi mã chứng khoán sau khi công ty của Facebook đổi tên thương hiệu

24.11.2021 / 15:01

Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác,

Facebook, Inc. (NASDAQ: FB) đã thông báo đổi tên thành Meta Platforms, Inc. (viết tắt là “Meta”), như một phần của việc đổi thương hiệu công ty.

Nếu bạn có các vị thế đang mở với cổ phiếu FB hoặc bạn định mở chúng, vui lòng xem xét các thay đổi sẽ có hiệu lực trước khi phiên giao dịch mới bắt đầu vào ngày 1 tháng 12 năm 2021.

Sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến các vị thế và lệnh như thế nào?

Tài khoản thực trên MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  • Kể từ 11:00 PM theo giờ máy chủ vào ngày 30 tháng 11 năm 2021, mã của tất cả các vị thế mở trong FB sẽ chuyển từ FB sang MVRS trước khi phiên giao dịch mới bắt đầu vào ngày 1 tháng 12 năm 2021.

  • Tất cả các lệnh đang chờ xử lý từ 1:00 chiều theo giờ máy chủ vào ngày 30 tháng 11 năm 2021 sẽ bị hủy, trước khi phiên giao dịch mới bắt đầu vào ngày 1 tháng 12 năm 2021.

  • Tất cả các vị thế trên tài khoản demo sẽ được đóng ở mức giá có hiệu lực vào cuối phiên giao dịch vào ngày 30 tháng 11 năm 2021.

Tài khoản trên R StocksTrader

  • Mã của tất cả các vị thế mở trong CFD trên cổ phiếu của Facebook kể từ 11:00 tối theo giờ máy chủ vào ngày 30 tháng 11 năm 2021 sẽ chuyển từ FB sang MVRS trước khi phiên giao dịch mới bắt đầu vào ngày 1 tháng 12 năm 2021.

  • Mã của tất cả các vị thế mở trong cổ phiếu của Facebook kể từ 11:00 tối theo giờ máy chủ vào ngày 30 tháng 11 năm 2021 sẽ thay đổi từ FB.nq thành MVRS.nq trước khi phiên giao dịch mới bắt đầu vào ngày 1 tháng 12 năm 2021.

Chú ý đến Cố vấn Chuyên gia (EA)

Nếu bạn đang sử dụng Cố vấn Chuyên gia (EA), hãy kiểm tra cài đặt của bot để đảm bảo rằng chúng đang hoạt động chính xác sau khi mã thay đổi.

Tất cả các điều kiện giao dịch khác vẫn như cũ. Vui lòng cân nhắc các thay đổi trên khi lập kế hoạch hoạt động giao dịch của bạn.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex