An toàn cho Tiền của Khách hàng

Nhà môi giới quốc tế RoboForex đi vào hoạt động từ năm 2009. Công ty được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế (Belize) và có giấy phép 000138/210.

Đăng ký

Tiền của khách hàng được bảo vệ tại RoboForex bằng cách nào?

Nhà môi giới Được quản lý

RoboForex Ltd là nhà môi giới Forex quốc tế có giấy phép môi giới đặc biệt tại IFSC Belize "Giao dịch công cụ tài chính và công cụ phái sinh dựa trên hàng hóa và chứng khoán khác", số 000138/210.

Bảo vệ Tài khoản khỏi Số dư âm

Trong trường hợp biến động thị trường không cho phép khách hàng giữ số dư dương trên tài khoản giao dịch của mình, RoboForex Ltd tự động tăng số dư thành 0 và khách hàng không phải trả bất kỳ thứ gì cho việc này.

Thành viên Quỹ Bồi thường của Ủy ban Tài chính

RoboForex Ltd là Thành viên Quỹ Bồi thường của Ủy ban Tài chính. Quỹ Bồi thường là dịch vụ bao gồm thành viên Ủy ban Tài chính, cung cấp bảo hiểm lên tới 20.000 EUR cho mỗi trường hợp nếu Thành viên từ chối tuân thủ phán quyết của Ủy ban Tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào đây.

Thành viên của Ủy ban Tài chính

RoboForex Ltd là thành viên nhóm "A" trong Ủy ban Tài chính. Mục đích của Ủy ban là cho phép giải quyết tranh chấp thay thế trước giữa nhà giao dịch và các công ty môi giới.

Verify My Trade (VMT)

RoboForex Ltd đã nhận được chứng nhận chất lượng thực hiện của Verify My Trade (VMT), xác nhận việc tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt của Ủy ban Tài chính đối với các nhà môi giới thành viên.

Bảo hiểm hàng đầu thị trường

RoboForex đã triển khai chương trình bảo hiểm Trách nhiệm Dân sự với hạn mức bảo hiểm là 5.000.000 EUR, bao gồm bảo hiểm hàng đầu thị trường chống lại thiếu sót, gian lận, lỗi, sơ suất, và các rủi ro khác có thể dẫn đến các tổn thất tài chính của khách hàng.

Xác thực hai bước

Xác thực hai bước là cơ hội tuyệt vời để bảo vệ Khu vực Thành viên của bạn ngay cả khi email của bạn đã bị bẻ khóa. Chúng tôi cho phép bạn tăng cường tính bảo mật Khu vực Thành viên và bảo vệ thông tin cá nhân và tiền của bạn khỏi những kẻ tấn công sử dụng SMS và mã dự phòng.

Đọc thêm