Nếu bạn muốn tham gia Đội ngũ RoboForex, vui lòng gửi CV của bạn qua email tới địa chỉ hr@roboforex.com

Chúng tôi yêu cầu ứng viên cho các vị trí khác nhau và ngay cả khi vị trí bạn quan tâm không có trong danh sách, chúng tôi sẽ giữ CV của bạn và liên hệ với bạn ngay khi có công việc phù hợp với trình độ của bạn.

Thật không may, chúng tôi không có các vị trí còn trống tại khu vực của bạn tại thời điểm này.