Nếu bạn muốn tham gia Đội ngũ RoboForex, vui lòng gửi CV của bạn qua email tới địa chỉ [email protected]

Chúng tôi yêu cầu ứng viên cho các vị trí khác nhau và ngay cả khi vị trí bạn quan tâm không có trong danh sách, chúng tôi sẽ giữ CV của bạn và liên hệ với bạn ngay khi có công việc phù hợp với trình độ của bạn.

Phát triển Công nghệ thông tin và Web

 

Kỹ sư Đảm bảo Chất lượng (QA)

Đảm bảo Chất lượng thủ công web/ios/android, kiểm tra tự động hỗ trợ.
Làm việc với hệ thống theo dõi lỗi (JIRA), tạo và dành ưu tiên lỗi.

 

IT Project Manager

Nắm bắt, khám phá, và phân tích yêu cầu đối với việc phát triển tính năng mới và sửa đổi các tính năng hiện có.
Phát triển và điều phối bản chỉ dẫn kỹ thuật, triển khai và kiểm soát nhiệm vụ đối với việc thực hiện nhiệm vụ.

 

Nhà phát triển đa năng

Tham gia phát triển các ứng dụng WebTrader và MobileTrader sử dụng công nghệ React và React-native.
Phát triển các dịch vụ hỗ trợ trên node.js.

Tiếp thị

 

Trợ lý phòng Môi giới

Giám sát trạng thái của hạ tầng giao dịch và báo giá.
Phân tích dữ liệu về hoạt động giao dịch của khách hàng.

 

Người mua phương tiện truyền thông

Phát triển và triển khai các chiến lược mua phương tienj truyền thông (Facebook, Google, v.v.).
Phân tích dữ liệu lịch sử và tăng cường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo.

 

Chuyên viên SEO

Tạo chương trình khuyến mãi trên website và chiến lược phát triển.
Kiểm soát xếp hạng và số liệu thống kê của website.

Kế toán và Tài chính

 

Trợ lý phòng Môi giới

Giám sát trạng thái của hạ tầng giao dịch và báo giá.
Phân tích dữ liệu về hoạt động giao dịch của khách hàng.