Phân tích Biểu đồ hình nến Nhật Bản

Phân tích biểu đồ hình nến Nhật Bản là một trong các công cụ cổ điển hiệu quả nhất và được chứng tỏ qua thời gian cho việc phân tích thị trường tiền tệ. Các thành phần nến quan trọng nhất ở đây là giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, và giá thấp nhất. Màu sắc của nến, màu đen hay trắng, phụ thuộc vào tỷ lệ giữa giá chứng khoán khi nến được mở và được đóng.

24.02.2021

Japanese Candlesticks Analysis 24.02.2021 (EURUSD, USDJPY, EURGBP)

EURUSD continues testing the resistance level; USDJPY is forming another rising wave, while EURGBP is testing another support level.
23.02.2021

Japanese Candlesticks Analysis 23.02.2021 (USDCAD, AUDUSD, USDCHF)

USDCAD is forming a bounce off the support line; AUDUSD is preparing to continue the uptrend, USDCHF keeps developing the uptrend.
22.02.2021

Japanese candlesticks analysis 22.02.2021 (GOLD, NZDUSD, GBPUSD)

Gold is forming a bounce off the support level; NZDUSD keeps correcting inside an ascending channel, GBPUSD is testing the resistance level.
19.02.2021

Japanese Candlesticks Analysis 19.02.2021 (EURUSD, USDJPY, EURGBP)

EURUSD is rebounding from the support area; USDJPY is correcting within the uptrend, while EURGBP is testing another support level.
18.02.2021

Japanese Candlesticks Analysis 18.02.2021 (USDCAD, AUDUSD, USDCHF)

USDCAD is rebounding from the resistance level; AUDUSD is about to continue the uptrend, while USDCHF is testing the resistance area.
17.02.2021

Japanese Candlesticks Analysis 17.02.2021 (GOLD, NZDUSD, GBPUSD)

GOLD is testing the support area again; NZDUSD is rebounding from the channel’s downside border, while GBPUSD is still correcting from the resistance area.
16.02.2021

Japanese Candlesticks Analysis 16.02.2021 (EURUSD, USDJPY, EURGBP)

EURUSD is testing the resistance area; USDJPY is correcting within the uptrend, while EURGBP has broken the support area again.
15.02.2021

Japanese Candlesticks Analysis 15.02.2021 (USDCAD, AUDUSD, USDCHF)

USDCAD is forming another descending impulse; AUDUSD continues the uptrend, while USDCHF is falling towards the support area.