Phân tích Biểu đồ hình nến Nhật Bản

Phân tích biểu đồ hình nến Nhật Bản là một trong các công cụ cổ điển hiệu quả nhất và được chứng tỏ qua thời gian cho việc phân tích thị trường tiền tệ. Các thành phần nến quan trọng nhất ở đây là giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, và giá thấp nhất. Màu sắc của nến, màu đen hay trắng, phụ thuộc vào tỷ lệ giữa giá chứng khoán khi nến được mở và được đóng.

31.07.2020

Japanese Candlesticks Analysis 31.07.2020 (GOLD, NZDUSD, GBPUSD)

GOLD continues moving within the rising tendency; NZDUSD is updating its highs, while GBPUSD is correcting after finishing a quick ascending wave.
30.07.2020

Japanese Candlesticks Analysis 30.07.2020 (EURUSD, USDJPY, EURGBP)

EURUSD continues trading upwards; USDJPY is correcting from the support level, while EURGBP continues growing from the support area.
29.07.2020

Japanese Candlesticks Analysis 29.07.2020 (USDCAD, AUDUSD, USDCHF)

USDCAD continues testing the descending channel’s downside border; AUDUSD is once again testing the resistance area, while USDCHF is correcting from the support level.
28.07.2020

Japanese Candlesticks Analysis 28.07.2020 (GOLD, NZDUSD, GBPUSD)

GOLD is correcting within the rising tendency; NZDUSD is testing another resistance level, while GBPUSD is rebounding from the resistance area.
27.07.2020

Japanese Candlesticks Analysis 27.07.2020 (EURUSD, USDJPY, EURGBP)

EURUSD continues trading upwards; USDJPY is testing another support level, while EURGBP continues testing the resistance area.
24.07.2020

Japanese Candlesticks Analysis 24.07.2020 (USDCAD, AUDUSD, USDCHF)

USDCAD is once again testing the descending channel’s downside border; AUDUSD is correcting within the rising tendency, while USDCHF continues trading downwards.
23.07.2020

Japanese Candlesticks Analysis 23.07.2020 (GOLD, NZDUSD, GBPUSD)

GOLD is still moving within the rising tendency; after completing the correction, NZDUSD continues the uptrend, while GBPUSD is still testing the resistance area.
22.07.2020

Japanese Candlesticks Analysis 22.07.2020 (EURUSD, USDJPY, EURGBP)

EURUSD has broken the channel’s upside border; USDJPY is testing the support level once again, while EURGBP is still trading within the uptrend.