Phân tích Biểu đồ hình nến Nhật Bản

Phân tích biểu đồ hình nến Nhật Bản là một trong các công cụ cổ điển hiệu quả nhất và được chứng tỏ qua thời gian cho việc phân tích thị trường tiền tệ. Các thành phần nến quan trọng nhất ở đây là giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, và giá thấp nhất. Màu sắc của nến, màu đen hay trắng, phụ thuộc vào tỷ lệ giữa giá chứng khoán khi nến được mở và được đóng.

09.07.2020

Japanese Candlesticks Analysis 09.07.2020 (EURUSD, USDJPY, EURGBP)

EURUSD continues the ascending tendency; USDJPY is still rebounding from the resistance level, while EURGBP is about to complete the correction within the uptrend.
08.07.2020

Japanese Candlesticks Analysis 08.07.2020 (USDCAD, AUDUSD, USDCHF)

USDCAD is finishing another correction; AUDUSD continues growing within the rising channel, while USDCHF is rebounding from the support level again.
07.07.2020

Japanese Candlesticks Analysis 07.07.2020 (GOLD, NZDUSD, GBPUSD)

GOLD is forming another correction within the rising tendency; NZDUSD is still trading upwards, while GBPUSD is rebounding from the resistance area.
06.07.2020

Japanese Candlesticks Analysis 06.07.2020 (EURUSD, USDJPY, EURGBP)

EURUSD is testing the descending channel’s upside border; USDJPY is rebounding from the support level, while EURGBP continues moving within the uptrend.
03.07.2020

Japanese Candlesticks Analysis 03.07.2020 (USDCAD, AUDUSD, USDCHF)

USDCAD is still correcting from the resistance area; AUDUSD continues testing the channel’s downside border, while USDCHF is rebounding from the support level again.
02.07.2020

Japanese Candlesticks Analysis 02.07.2020 (GOLD, NZDUSD, GBPUSD)

GOLD is correcting within the rising tendency; NZDUSD is still trading sideways, while GBPUSD is rebounding from the resistance area.
01.07.2020

Japanese Candlesticks Analysis 01.07.2020 (EURUSD, USDJPY, EURGBP)

EURUSD continues trading sideways; USDJPY is correcting towards the support level, while EURGBP continues the correction within the uptrend.
30.06.2020

Japanese Candlesticks Analysis 30.06.2020 (USDCAD, AUDUSD, USDCHF)

USDCAD is testing the resistance area; AUDUSD continues testing the support area, while USDCHF is still correcting within the downtrend.