Phân tích Fibonacci Hồi quy

Fibonacci hồi quy được các nhà giao dịch sử dụng tích cực, khi họ nghiên cứu về việc các xung được hình thành như thế nào và cố gắng tìm mức độ điều chỉnh xu hướng có thể. Do đó, họ có thể có một số thông tin bổ sung về chiều hướng tiềm năng của biến động thị trường tiền tệ trong tương lai.

24.01.2020

Fibonacci Retracements Analysis 24.01.2020 (BITCOIN, ETHEREUM)

The convergence made Bitcoin finish the first rising wave; in case of Ethereum, the correctional uptrend is slowing down.
23.01.2020

Fibonacci Retracements Analysis 23.01.2020 (AUDUSD, USDCAD)

The convergence is finishing the downtrend in AUDUSD; the news made USDCAD skyrocket.
22.01.2020

Fibonacci Retracements Analysis 22.01.2020 (GBPUSD, EURJPY)

GBPUSD is stuck inside Triangle pattern, but may break it upwards; after updating the high, EURJPY is forming a new pullback, which may be over soon.
21.01.2020

Fibonacci Retracements Analysis 21.01.2020 (EURUSD, USDJPY)

EURUSD is still correcting downwards, while USDJPY is about to start a new pullback after reaching 76.0% fibo.
20.01.2020

Fibonacci Retracements Analysis 20.01.2020 (GOLD, USDCHF)

XAUUSD may yet continue trading downwards, while the convergence on MACD indicates that USDCHF may start a new correctional uptrend.
17.01.2020

Fibonacci Retracements Analysis 17.01.2020 (BITCOIN, ETHEREUM)

Bitcoin is rising, but this movement should be considered as an ascending correction; in case of Ethereum, the correction is gaining momentum.
16.01.2020

Fibonacci Retracements Analysis 16.01.2020 (AUDUSD, USDCAD)

In case of AUDUSD, the correction is very slow; USDCAD is correcting sideways.
15.01.2020

Fibonacci Retracements Analysis 15.01.2020 (GBPUSD, EURJPY)

GBPUSD is moving towards the local low; after testing the mid-term support and failing to continue its decline, EURJPY is trading to attack the highs.