Phân tích Fibonacci Hồi quy

Fibonacci hồi quy được các nhà giao dịch sử dụng tích cực, khi họ nghiên cứu về việc các xung được hình thành như thế nào và cố gắng tìm mức độ điều chỉnh xu hướng có thể. Do đó, họ có thể có một số thông tin bổ sung về chiều hướng tiềm năng của biến động thị trường tiền tệ trong tương lai.

22.10.2021

Fibonacci Retracements Analysis 22.10.2021 (AUDUSD, USDCAD)

After reaching 50.0% fibo, AUDUSD is starting a new pullback; in the case of USDCAD, the price is moving to the upside but one shouldn’t exclude a possibility of another decline.
21.10.2021

Fibonacci Retracements Analysis 21.10.2021 (Brent, Dow Jones)

Brent continues rising but may start a pullback really soon; in the case of the Dow Jones index, the price has tested its all-time high.
20.10.2021

Fibonacci Retracements Analysis 20.10.2021 (GBPUSD, EURJPY)

The correction in GBPUSD has reached 50.0% fibo; in the case of EURJPY, the price is heading to break the high.
19.10.2021

Fibonacci Retracements Analysis 19.10.2021 (EURUSD, USDJPY)

After attempting to test 50.0% fibo, EURUSD is starting a new rising movement; in the case of USDJPY, the price is still growing but may start a new pullback at any moment.
18.10.2021

Fibonacci Retracements Analysis 18.10.2021 (GOLD, USDCHF)

XAUUSD is about to start a new descending wave; in the case of USDCHF, the price has completed the correctional decline at 50.0%.
15.10.2021

Fibonacci Retracements Analysis 15.10.2021 (AUDUSD, USDCAD)

AUDUSD is forming another correctional wave to reach 50.0% fibo; in the case of USDCAD, a strong and stable rising wave has reached 61.8% fibo.
14.10.2021

Fibonacci Retracements Analysis 14.10.2021 (Brent, Dow Jones)

Brent continues rising towards the fractal high at 87.09; in the case of the Dow Jones index, there are signs in favour of a new rising wave.
13.10.2021

Fibonacci Retracements Analysis 13.10.2021 (GBPUSD, EURJPY)

The correction in GBPUSD slowed down at 23.6% fibo; in the case of EURJPY, the price is forming a new rising impulse to extend the correctional phase.