Phân tích đám mây Ichimoku và dự báo forex

Hệ thống phân tích và dự đoán hành vi thị trường tiền tệ đặc biệt, kết hợp một số phương pháp tiếp cận để theo dõi biến động giá và xác định các đường hỗ trợ quan trọng và các xu hướng chính. ”Ichimoku Kinko Hyo” có thể hiểu là “nhìn biểu đồ một cách cân bằng”. Trong phần cập nhật liên tục này, các chuyên gia của RoboForex/RoboMarkets giải thích cách sử dụng hệ thống này trong các hoạt động giao dịch thực.

24.02.2021

Ichimoku Cloud Analysis 24.02.2021 (NZDUSD, USDJPY, USDRUB)

NZDUSD is growing within the rising channel; USDJPY is correcting and forming a Head & Shoulders pattern, while USDRUB is about to break an important support area.
23.02.2021

Ichimoku Cloud Analysis 23.02.2021 (AUDUSD, EURJPY, USDCHF)

AUDUSD is getting ready to test a broken channel border; EURJPY is correcting inside a Triangle, USDCHF is pushing off the upper border of the Cloud.
22.02.2021

Ichimoku Cloud Analysis 22.02.2021 (EURUSD, BTCUSD, USDCNH)

EURUSD is preparing to go by a reversal pattern; BTCUSD iscorrecting befroe further growth, USDCNH is pushing off the signal lines of the indicator.
19.02.2021

Ichimoku Cloud Analysis 19.02.2021 (BTCUSD, GBPUSD, BRENT)

BTCUSD is rebounding from the cloud’s upside border; GBPUSD is stuck within a Triangle pattern, while Brent is testing the support area.
18.02.2021

Ichimoku Cloud Analysis 18.02.2021 (NZDUSD, XAUUSD, CADJPY)

NZDUSD is rebounding from the rising channel’s downside border; XAUUSD is correcting before further decline, while CADJPY is testing Tenkan-Sen and Kijun-Sen.
17.02.2021

Ichimoku Cloud Analysis 17.02.2021 (BTCUSD, XAUUSD, EURUSD)

BTCUSD is testing its all-time high; XAUUSD is rebounding from Tenkan-Sen and Kijun-Sen, while EURUSD is correcting before resuming its growth.
16.02.2021

Ichimoku Cloud Analysis 16.02.2021 (GBPUSD, EURJPY, USDJPY)

GBPUSD is growing within the rising impulse; EURJPY is testing the rising channel’s upside border, while USDJPY is rebounding from Tenkan-Sen and Kijun-Sen.
15.02.2021

Ichimoku Cloud Analysis 15.02.2021 (EURUSD, USDCAD, NZDUSD)

EURUSD is testing the resistance area; USDCAD is correcting within the descending channel, while NZDUSD is about to complete the reversal pattern.