Phân tích đám mây Ichimoku và dự báo forex

Hệ thống phân tích và dự đoán hành vi thị trường tiền tệ đặc biệt, kết hợp một số phương pháp tiếp cận để theo dõi biến động giá và xác định các đường hỗ trợ quan trọng và các xu hướng chính. ”Ichimoku Kinko Hyo” có thể hiểu là “nhìn biểu đồ một cách cân bằng”. Trong phần cập nhật liên tục này, các chuyên gia của RoboForex/RoboMarkets giải thích cách sử dụng hệ thống này trong các hoạt động giao dịch thực.

21.01.2020

Ichimoku Cloud Analysis 21.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)

AUDUSD is testing the support level; NZDUSD is rebounding from the cloud, while USDCAD is about to break Triangle.
20.01.2020

Ichimoku Cloud Analysis 20.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)

AUDUSD is rebounding from the cloud’s downside border; NZDUSD is about to continue its decline, while USDCAD is testing Triangle’s upside border.
17.01.2020

Ichimoku Cloud Analysis 17.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)

AUDUSD is about to break the support level; NZDUSD is testing the cloud, while USDCAD is correcting inside Triangle.
16.01.2020

Ichimoku Cloud Analysis 16.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)

AUDUSD is about to break the cloud’s downside border; NZDUSD is testing the channel’s upside border, while USDCAD is stuck inside Triangle.
15.01.2020

Ichimoku Cloud Analysis 15.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)

AUDUSD is correcting before a new decline; NZDUSD is moving downwards, while USDCAD is rebounding from the cloud’s upside border.
14.01.2020

Ichimoku Cloud Analysis 14.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)

AUDUSD continues forming the reversal pattern; NZDUSD is about to break Triangle, while USDCAD is testing the cloud’s upside border.
13.01.2020

Ichimoku Cloud Analysis 13.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)

AUDUSD is still forming the reversal pattern; NZDUSD is rebounding from the resistance line, while USDCAD is about to start a new bullish impulse.
10.01.2020

Ichimoku Cloud Analysis 10.01.2020 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)

AUDUSD is finishing the reversal pattern; NZDUSD is rebounding from Tenkan-Sen and Kijun-Sen, while USDCAD is correcting before a new growth.