Phân tích Kỹ thuật và dự báo forex

Tiền điện tử được cho là biến động theo chu kỳ, có nghĩa là người ta có thể cố gắng ước tính và dự đoán biến động tương lai của chúng. Phân tích kỹ thuật giúp xem xét hành vi của các cặp tỷ giá trên cơ sở giá trị được giao dịch, chiều hướng biến động, sở thích chung của nhà đầu tư, và lịch sử biến động.

03.07.2020

Forex Technical Analysis & Forecast 03.07.2020

USDJPY is consolidating around 107.46 without any particular direction.
02.07.2020

Forex Technical Analysis & Forecast 02.07.2020

USDRUB is still trading downwards to reach 69.96.
01.07.2020

Forex Technical Analysis & Forecast 01.07.2020

After breaking 1.2300 upwards, GBPUSD has completed another ascending wave at 1.2370, which may be considered as a correction.
30.06.2020

Forex Technical Analysis & Forecast 30.06.2020

After completing the descending structure at 1.1218 along with the correction towards 1.1251, EURUSD is expected to fall and break 1.1210 and then continue trading downwards to reach 1.1180.
29.06.2020

Forex Technical Analysis & Forecast 29.06.2020

The Index is still falling towards 2963.4.
26.06.2020

Forex Technical Analysis & Forecast 26.06.2020

BTCUSD is consolidating around 9255.00.
25.06.2020

Forex Technical Analysis & Forecast 25.06.2020

Gold is falling towards 1752.00.
24.06.2020

Forex Technical Analysis & Forecast 24.06.2020

Brent has completed the ascending wave towards 43.90; right now, it is falling to reach 41.37.