Phân tích Kỹ thuật và dự báo forex

Tiền điện tử được cho là biến động theo chu kỳ, có nghĩa là người ta có thể cố gắng ước tính và dự đoán biến động tương lai của chúng. Phân tích kỹ thuật giúp xem xét hành vi của các cặp tỷ giá trên cơ sở giá trị được giao dịch, chiều hướng biến động, sở thích chung của nhà đầu tư, và lịch sử biến động.

05.08.2020

Forex Technical Analysis & Forecast 05.08.2020

After rebounding from 3284.4, the S&P index is expected to continue growing.
04.08.2020

Forex Technical Analysis & Forecast 04.08.2020

After breaking 43.70 and then reaching 44.44, Brent is falling to test the former level from above.
03.08.2020

Forex Technical Analysis & Forecast 03.08.2020

After completing the ascending wave at 73.90, USDRUB is expected to consolidate around this level.
31.07.2020

Forex Technical Analysis & Forecast 31.07.2020

After breaking 1.1800 to the upside and then reaching 1.1900, EURUSD is still trading upwards.
30.07.2020

Forex Technical Analysis & Forecast 30.07.2020

Brent is forming another ascending impulse towards 44.30.
29.07.2020

Forex Technical Analysis & Forecast 29.07.2020

After breaking 72.04, USDRUB is expected to continue growing towards 72.80.
28.07.2020

Forex Technical Analysis & Forecast 28.07.2020

After reaching 10750.00 and forming an upside continuation pattern, BTCUSD has extended the wave two-fold to reach 11400.00; right now, it is correcting to return to 10750.00.
27.07.2020

Forex Technical Analysis & Forecast 27.07.2020

After forming another upside continuation pattern at 1.1645 and then reaching 1.1713, EURUSD is still growing.