Phân tích Kỹ thuật và dự báo forex

Tiền điện tử được cho là biến động theo chu kỳ, có nghĩa là người ta có thể cố gắng ước tính và dự đoán biến động tương lai của chúng. Phân tích kỹ thuật giúp xem xét hành vi của các cặp tỷ giá trên cơ sở giá trị được giao dịch, chiều hướng biến động, sở thích chung của nhà đầu tư, và lịch sử biến động.

24.02.2021

Forex Technical Analysis & Forecast 24.02.2021

After completing the descending structure at 104.92, USDJPY has returned to 105.38; right now, it is consolidating around the latter level.
23.02.2021

Forex Technical Analysis & Forecast 23.02.2021

GBPUSD performed a wave of growth to 1.4060 and is forming a compact consolidation range around this level.
22.02.2021

Forex Technical Analysis & Forecast 22.02.2021

EURUSD completed a wave of growth to 1.2100. The market created a consolidation range around this level and, with an escape upwards, acquired perspectives for growth to 1.2190.
19.02.2021

Forex Technical Analysis & Forecast 19.02.2021

Brent is still consolidating around 63.11; it has expanded the range down to 61.50.
18.02.2021

Forex Technical Analysis & Forecast 18.02.2021

Gold has completed the descending wave at 1772.50.
17.02.2021

Forex Technical Analysis & Forecast 17.02.2021

After finishing the ascending wave at 106.21, USDJPY is falling towards 105.75, thus forming a new consolidation range at the top.
16.02.2021

Forex Technical Analysis & Forecast 16.02.2021

After completing the ascending structure at 1.3895 and then forming a new consolidation range above this level, GBPUSD has broken it to the upside to reach 1.3950.
15.02.2021

Forex Technical Analysis & Forecast 15.02.2021

After finishing the correctional structure at 1.2082 and then returning to 1.2125, EURUSD continues consolidating.