Biểu đồ

Báo giá EURUSD

EURUSD: 1.2001 (2021.05.06 04:09:55)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURUSD và khung thời gian là 5 phút