Biểu đồ

Báo giá EURUSD

EURUSD: 1.21036 (2021.01.21 00:31:59)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURUSD và khung thời gian là 1 ngày