Biểu đồ

Báo giá GBPCHF

GBPCHF: 1.17472 (2020.10.21 02:54:02)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPCHF và khung thời gian là 1 tuần