Biểu đồ

Báo giá GBPCHF

GBPCHF: 1.26798 (2021.04.16 14:57:51)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPCHF và khung thời gian là 1 tuần