Biểu đồ

Báo giá GBPCHF

GBPCHF: 1.19858 (2020.08.04 00:33:58)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPCHF và khung thời gian là 5 phút