Biểu đồ

Báo giá GBPCHF

GBPCHF: 1.19229 (2020.08.04 14:40:01)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPCHF và khung thời gian là 1 giờ