Biểu đồ

Báo giá GBPUSD

GBPUSD: 1.23921 (2020.03.30 08:01:50)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPUSD và khung thời gian là 1 ngày