Biểu đồ

Báo giá GBPUSD

GBPUSD: 1.33029 (2020.11.27 23:43:02)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPUSD và khung thời gian là 5 phút