Biểu đồ

Báo giá GBPUSD

GBPUSD: 1.39919 (2021.04.20 05:02:00)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPUSD và khung thời gian là 1 giờ