Crypto.ALT

Khả dụng cho các nền tảng
MetaTrader 4
Khả dụng cho các loại tài khoản
Pro-StandardECNPrimeECN-Pro Affiliate

Thông số kỹ thuật của Crypto.ALT

TênGiá trị
NameIndex of the alternative cryptocurrencies
1 Pip Size0.1
Size of 1 lot1
Minimum spread (pips)0
Avg. spread (pips)69.3
Swap short (%)-20
Swap long (%)-20
Commission2000 / mio
1:50
Hedged margin50%
Minimum contract size (lot)0.01
Contract size minimum increment (lot)0.01
Minimum price increment (tick size)0.01
The time of trading session00:00-24:00
Term currencyUSD
3-days swapFriday

Phần "Biểu đồ" cung cấp báo giá trực tuyến cho Chỉ số tiền điện tử - Crypto.Top và Crypto.ALT. Tại đây, bạn có thể xem biểu đồ của Crypto.ALT. Không cần làm mới biểu đồ của Crypto.ALT, bởi vì báo giá cập nhật được truyền ở chế độ thời gian thực. Bạn có thể sử dụng những báo giá này để theo dõi biến động giá hiện tại của Crypto.ALT hoặc phân tích diễn biến của công cụ giao dịch này trong quá khứ.