Spot Brent Crude Oil

Khả dụng cho các nền tảng
MetaTrader 4
Khả dụng cho các loại tài khoản
ProECNPrimeECN Affiliate

Thông số kỹ thuật của BRENT

TênGiá trị
NameSpot Brent Crude Oil
1 Pip Size0.01
Size of 1 lot1000 barrels
Minimum spread (pips)0.0
Avg. spread (pips)3.7
Swap short (%)-3.0
Swap long (%)-6.0
Commission35 / mio
1:20
Hedged margin50%
Minimum contract size (lot)0.01
Contract size minimum increment (lot)0.01
Minimum price increment (tick size)0.01
The time of trading session03:00-23:15
Term currencyUSD
3-days swapFriday

Phần "Biểu đồ" cung cấp báo giá trực tuyến cho các hàng hóa năng lượng. Tại đây, bạn có thể xem biểu đồ của Spot Brent Crude Oil. Không cần làm mới biểu đồ của Spot Brent Crude Oil, bởi vì báo giá cập nhật được truyền ở chế độ thời gian thực. Bạn có thể sử dụng những báo giá này để theo dõi biến động giá hiện tại của Spot Brent Crude Oil hoặc phân tích diễn biến của công cụ giao dịch này trong quá khứ.