Biểu đồ và Báo giá Forex Trực tiếp

Biểu đồ và báo giá của các công cụ Forex giúp bạn thực hiện phân tích hiệu quả về môi trường của thị trường và biến động giá và dự đoán các xu hướng tương lai. Biểu đồ forex là một công cụ không thể thay thế được trong bảng kê của bất kỳ nhà giao dịch nào. Chọn một trong những cặp tỷ giá do RoboForex cung cấp và bạn sẽ được chuyển hướng tới trang biểu đồ của công ty.

Tất cả công cụ

Dụng cụGiá hiện tại
Giá mở cửa
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
Thay đổi giá
Thay đổi giá, %
Euro Đô la Mỹ------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Bảng Anh Đô la Mỹ------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Đô la Mỹ Franc Thụy Sĩ------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Đô la Mỹ Yên Nhật------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Đô la Mỹ Đô la Canada------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Đô la Úc Đô la Mỹ------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Đô la New Zealand Đô la Mỹ------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Euro Đô la Úc------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Euro Franc Thụy Sĩ------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Euro Bảng Anh------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Euro Yên Nhật------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Euro Đô la Canada------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Bảng Anh Franc Thụy Sĩ------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Bảng Anh Yên Nhật------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Đô la Úc Yên Nhật------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Đô la Úc Đô la New Zealand------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Đô la Úc Đô la Canada------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Đô la Canada Franc Thụy Sĩ------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Đô la Canada Yên Nhật------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Đô la Mỹ Rand Nam Phi------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Franc Thụy Sĩ Yên Nhật------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Euro Đô la New Zealand------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Bảng Anh Đô la Úc------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Bảng Anh Đô la Canada------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Đô la Mỹ Đồng peso Mexico------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Đô la Úc Franc Thụy Sĩ------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Euro Zloty Ba Lan------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Euro Lira Thổ Nhĩ Kỳ------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Bảng Anh Đô la New Zealand------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Đô la New Zealand Đô la Canada------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Đô la New Zealand Franc Thụy Sĩ------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Đô la New Zealand Yên Nhật------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Đô la Mỹ Zloty Ba Lan------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Đô la Mỹ Lira Thổ Nhĩ Kỳ------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Đô la Mỹ Rúp Nga------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
Đô la Mỹ Nhân dân tệ------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá: