Euro Đô la Mỹ

Khả dụng cho các nền tảng
MetaTrader 4R Trader
Khả dụng cho các loại tài khoản
ProCentProECNPrimeECN AffiliateCent Affiliate

Thông số kỹ thuật của EURUSD

TênGiá trị
NameEuro vs US Dollar
1 Pip Size0.0001
Size of 1 lot100000 EUR
Avg. spread (pips)0.1
Swap short (pips)0.09
Swap long (pips)-0.92
Commission10 / mio
Hedged margin25%
Minimum contract size (lot)0.01
Contract size minimum increment (lot)0.01
Minimum price increment (tick size)0.00001
The time of trading session00:05 - 23:55
Term currencyUSD
3-days swapWednesday

Phần "Biểu đồ" cung cấp báo giá trực tuyến cho các cặp tỷ giá chính được giao dịch trên thị trường Forex. Tại đây, bạn có thể xem biểu đồ của Euro Đô la Mỹ. Không cần làm mới biểu đồ của Euro Đô la Mỹ, bởi vì báo giá cập nhật được truyền ở chế độ thời gian thực. Bạn có thể sử dụng những báo giá này để theo dõi biến động giá hiện tại của Euro Đô la Mỹ hoặc phân tích diễn biến của công cụ giao dịch này trong quá khứ.

Các công cụ phổ biến