Euro Zloty Ba Lan

Khả dụng cho các nền tảng
MetaTrader 4R Trader
Khả dụng cho các loại tài khoản
ProCentProECNECN Affiliate

Thông số kỹ thuật của EURPLN

TênGiá trị
NameEuro vs Poland Zloty
1 Pip Size0.0001
Size of 1 lot100000 EUR
Swap short (pips)0.8
Swap long (pips)-4.23
Commission10 / mio
Hedged margin50%
Minimum contract size (lot)0.01
Contract size minimum increment (lot)0.01
Minimum price increment (tick size)0.00001
The time of trading session09:00 - 23:55
Term currencyPLN
3-days swapWednesday

Phần "Biểu đồ" cung cấp báo giá trực tuyến cho các cặp tỷ giá chính được giao dịch trên thị trường Forex. Tại đây, bạn có thể xem biểu đồ của Euro Zloty Ba Lan. Không cần làm mới biểu đồ của Euro Zloty Ba Lan, bởi vì báo giá cập nhật được truyền ở chế độ thời gian thực. Bạn có thể sử dụng những báo giá này để theo dõi biến động giá hiện tại của Euro Zloty Ba Lan hoặc phân tích diễn biến của công cụ giao dịch này trong quá khứ.

Các công cụ phổ biến