Euro vs New Turkish Lira

Khả dụng cho các nền tảng
MetaTrader 4R Trader
Khả dụng cho các loại tài khoản
Pro-CentPro-StandardECNECN-Pro Affiliate

Thông số kỹ thuật của Euro vs New Turkish Lira

TênGiá trị
NameEuro vs New Turkish Lira
1 Pip Size0.0001
Size of 1 lot100000 EUR
Broker revenue (pips)0
Swap short (pips)9.0
Swap long (pips)-28.00
Commission10 / mio
Hedged margin50%
Minimum contract size (lot)0.01
Contract size minimum increment (lot)0.01
Minimum price increment (tick size)0.00001
The time of trading session00:05 - 23:55
Term currencyTRY
3-days swapWednesday

Phần "Biểu đồ" cung cấp báo giá trực tuyến cho các cặp tỷ giá chính được giao dịch trên thị trường Forex. Tại đây, bạn có thể xem biểu đồ của Euro vs New Turkish Lira. Không cần làm mới biểu đồ của Euro vs New Turkish Lira, bởi vì báo giá cập nhật được truyền ở chế độ thời gian thực. Bạn có thể sử dụng những báo giá này để theo dõi biến động giá hiện tại của Euro vs New Turkish Lira hoặc phân tích diễn biến của công cụ giao dịch này trong quá khứ.