Đô la New Zealand Đô la Canada

Khả dụng cho các nền tảng
MetaTrader 4R Trader
Khả dụng cho các loại tài khoản
Pro-CentPro-StandardECNPrimeECN-Pro AffiliateCent Affiliate

Thông số kỹ thuật của NZDCAD

TênGiá trị
NameNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar
1 Pip Size0.0001
Size of 1 lot100000 NZD
Avg. spread (pips)1.6
Swap short (pips)-0.55
Swap long (pips)0.01
Commission10 / mio
Hedged margin25%
Minimum contract size (lot)0.01
Contract size minimum increment (lot)0.01
Minimum price increment (tick size)0.00001
The time of trading session00:05 - 23:55
Term currencyCAD
3-days swapWednesday

Phần "Biểu đồ" cung cấp báo giá trực tuyến cho các cặp tỷ giá chính được giao dịch trên thị trường Forex. Tại đây, bạn có thể xem biểu đồ của Đô la New Zealand Đô la Canada. Không cần làm mới biểu đồ của Đô la New Zealand Đô la Canada, bởi vì báo giá cập nhật được truyền ở chế độ thời gian thực. Bạn có thể sử dụng những báo giá này để theo dõi biến động giá hiện tại của Đô la New Zealand Đô la Canada hoặc phân tích diễn biến của công cụ giao dịch này trong quá khứ.

Các công cụ phổ biến