Đô la New Zealand Yên Nhật

Khả dụng cho các nền tảng
MetaTrader 4R Trader
Khả dụng cho các loại tài khoản
ProCentProECNPrimeECN AffiliateCent Affiliate

Thông số kỹ thuật của NZDJPY

TênGiá trị
NameNew Zealand Dollar vs Japanese Yen
1 Pip Size0.01
Size of 1 lot100000 NZD
Avg. spread (pips)1.9
Swap short (pips)-0.6166
Swap long (pips)0.0143
Commission10 / mio
Hedged margin25%
Minimum contract size (lot)0.01
Contract size minimum increment (lot)0.01
Minimum price increment (tick size)0.001
The time of trading session00:05 - 23:55
Term currencyJPY
3-days swapWednesday

Phần "Biểu đồ" cung cấp báo giá trực tuyến cho các cặp tỷ giá chính được giao dịch trên thị trường Forex. Tại đây, bạn có thể xem biểu đồ của Đô la New Zealand Yên Nhật. Không cần làm mới biểu đồ của Đô la New Zealand Yên Nhật, bởi vì báo giá cập nhật được truyền ở chế độ thời gian thực. Bạn có thể sử dụng những báo giá này để theo dõi biến động giá hiện tại của Đô la New Zealand Yên Nhật hoặc phân tích diễn biến của công cụ giao dịch này trong quá khứ.

Các công cụ phổ biến