Đô la Mỹ Yên Nhật

Khả dụng cho các nền tảng
MetaTrader 4R Trader
Khả dụng cho các loại tài khoản
Pro-CentPro-StandardECNPrimeECN-Pro AffiliateCent Affiliate

Thông số kỹ thuật của USDJPY

TênGiá trị
NameUS Dollar vs Japanese Yen
1 Pip Size0.01
Size of 1 lot100000 USD
Avg. spread (pips)0.4
Swap short (pips)-0.8077
Swap long (pips)0.0214
Commission10 / mio
Hedged margin25%
Minimum contract size (lot)0.01
Contract size minimum increment (lot)0.01
Minimum price increment (tick size)0.001
The time of trading session00:05 - 23:55
Term currencyJPY
3-days swapWednesday

Phần "Biểu đồ" cung cấp báo giá trực tuyến cho các cặp tỷ giá chính được giao dịch trên thị trường Forex. Tại đây, bạn có thể xem biểu đồ của Đô la Mỹ Yên Nhật. Không cần làm mới biểu đồ của Đô la Mỹ Yên Nhật, bởi vì báo giá cập nhật được truyền ở chế độ thời gian thực. Bạn có thể sử dụng những báo giá này để theo dõi biến động giá hiện tại của Đô la Mỹ Yên Nhật hoặc phân tích diễn biến của công cụ giao dịch này trong quá khứ.