DE 30 Index Cash

Khả dụng cho các nền tảng
MetaTrader 4R Trader
Khả dụng cho các loại tài khoản
ProECNPrime

Thông số kỹ thuật của .DE30Cash

TênGiá trị
NameDE 30 Index Cash
1 Pip Size1
Size of 1 lot1 contract
Minimum spread (pips)0
Avg. spread (pips)0.5
Swap short (%)-3.0
Swap long (%)-6.0
Commission4 / mio
1:100
Hedged margin50 %
Minimum contract size (lot)0.01
Contract size minimum increment (lot)0.01
Minimum price increment (tick size)0.1
The time of trading session09:05-22:55
Term currencyEUR
3-days swapFriday

Phần "Biểu đồ" cung cấp báo giá trực tuyến cho CFD trên chỉ số. Tại đây, bạn có thể xem biểu đồ của DE 30 Index Cash. Không cần làm mới biểu đồ của DE 30 Index Cash, bởi vì báo giá cập nhật được truyền ở chế độ thời gian thực. Bạn có thể sử dụng những báo giá này để theo dõi biến động giá hiện tại của DE 30 Index Cash hoặc phân tích diễn biến của công cụ giao dịch này trong quá khứ.