US 500 Index Cash

Khả dụng cho các nền tảng
MetaTrader 4R Trader
Khả dụng cho các loại tài khoản
ProECNPrime

Thông số kỹ thuật của .US500Cash

TênGiá trị
NameUS 500 Index Cash
1 Pip Size0.1
Size of 1 lot1 contract
Minimum spread (pips)0
Avg. spread (pips)0.77
Swap short (%)-3.0
Swap long (%)-6.0
Commission4 / mio
1:100
Hedged margin50%
Minimum contract size (lot)0.01
Contract size minimum increment (lot)0.01
Minimum price increment (tick size)0.1
The time of trading session03:00-23:15
Term currencyUSD
3-days swapFriday

Phần "Biểu đồ" cung cấp báo giá trực tuyến cho CFD trên chỉ số. Tại đây, bạn có thể xem biểu đồ của US 500 Index Cash. Không cần làm mới biểu đồ của US 500 Index Cash, bởi vì báo giá cập nhật được truyền ở chế độ thời gian thực. Bạn có thể sử dụng những báo giá này để theo dõi biến động giá hiện tại của US 500 Index Cash hoặc phân tích diễn biến của công cụ giao dịch này trong quá khứ.