Bạc Đô la Mỹ

Khả dụng cho các nền tảng
MetaTrader 4
Khả dụng cho các loại tài khoản
ProCentProECNPrimeECN AffiliateCent Affiliate

Thông số kỹ thuật của XAGUSD

TênGiá trị
NameSilver vs US Dollar (Spot)
1 Pip Size0.01
Size of 1 lot5000 oz.
Avg. spread (pips)0.9
Swap short (pips)0.0491
Swap long (pips)-0.292
Commission10 / mio
Margin percentage200%
Hedged margin50%
Minimum contract size (lot)0.01
Contract size minimum increment (lot)0.01
Minimum price increment (tick size)0.001
The time of trading session01:00 - 23:55
Term currencyUSD
3-days swapWednesday

Phần "Biểu đồ" cung cấp báo giá trực tuyến cho Vàng (XAUUSD), Bạc (XAGUSD). Tại đây, bạn có thể xem biểu đồ của Bạc Đô la Mỹ. Không cần làm mới biểu đồ của Bạc Đô la Mỹ, bởi vì báo giá cập nhật được truyền ở chế độ thời gian thực. Bạn có thể sử dụng những báo giá này để theo dõi biến động giá hiện tại của Bạc Đô la Mỹ hoặc phân tích diễn biến của công cụ giao dịch này trong quá khứ.