Silver vs US Dollar

Khả dụng cho các nền tảng
MetaTrader 4
Khả dụng cho các loại tài khoản
Pro-CentPro-StandardECNPrimeECN-Pro AffiliateCent Affiliate

Thông số kỹ thuật của Silver vs US Dollar

TênGiá trị
NameSilver vs US Dollar (Spot)
1 Pip Size0.01
Size of 1 lot5000 oz.
Avg. spread (pips)0.9
Broker revenue (pips)0
Swap short (pips)0.0098
Swap long (pips)-0.0256
Commission10 / mio
Margin percentage200%
Hedged margin50%
Minimum contract size (lot)0.01
Contract size minimum increment (lot)0.01
Minimum price increment (tick size)0.001
The time of trading session01:00 - 23:55
Term currencyUSD
3-days swapWednesday

Phần "Biểu đồ" cung cấp báo giá trực tuyến cho Vàng (XAUUSD), Bạc (XAGUSD). Tại đây, bạn có thể xem biểu đồ của Silver vs US Dollar. Không cần làm mới biểu đồ của Silver vs US Dollar, bởi vì báo giá cập nhật được truyền ở chế độ thời gian thực. Bạn có thể sử dụng những báo giá này để theo dõi biến động giá hiện tại của Silver vs US Dollar hoặc phân tích diễn biến của công cụ giao dịch này trong quá khứ.